Home

חרוזים בעברית

 

 

חלק זה של האתר מרכז חרוזים שכתבתי בעברית.

                                                          

מדובר בחלק מינורי למדי, גם בגלל שלא מעטים מהחרוזים האלה נכתבו בזמן שהעברית עדיין לא הייתה שגורה בפי.

אפשר להסתכל על החרוזים בעברית כעל כעין "חימום" לקראת יצירת תרגומי השירים לעברית, גם בגלל שלחלקם הינם פרודיה של שירים קיימים, וניתן לשיר אותם.

 

 

חרוזים (על) נבחרים

הווי הפוליטיקה הישראלית בשנות ה-80 של המאה ה-20

 

חרוזים בשרשרת

הווי החברה הישראלית בשנות ה-80 של המאה ה-20

 

חרוזים בתפזורת

לקט חרוזים בכל מני נושאים