Home                                                                 חרוזים בעברית

 

                                                           

חרוזים על נבחרים

                                                                           

חרוזים אלה נכתבו באמצע שנות השמונים של המאה העשרים, על הווי הפוליטיקה הישראלית של אותם הימים.

שמתי אותם כאן כדי לרענן את הזכרות הקצר של הישראלי הממוצע, וכדי להזכיר לו שכבר כתב מישהו:

"אין חדש תחת השַמֶש"

 

הרוטציה

3

בלדה על אריק שרון

4

כולם היו שׂרַי

6

המרוץ לצמרת של דודו לוי

7

מושכים בחבל

9

הביקור

10

הפֶרֶס

11

מספרים כאן על גאולה

12

מספרים פה (איזה כיף!) על מורנו, דוד יוסף

14

מספרים כאן על שמיר, שפתחו עליו בשיר

16

הדרך לבית ראש ממשלה

18

תמונת מחזור

20

הקרנבל

21

תעלומת התעמולה

23

דגל הלאום

24

לידה קשה

26

במדינת היהודים

27

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

14

 

 

 

 

16

 

 

 

 

18

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27